30 powodów dla których warto odwiedzić Beskid Niski

Witaj,

Zastanawiałem się, jak przybliżyć region, który w świadomości przeciętnego Polaka nie kojarzy się z atrakcyjną turystycznie marką, a jednak budzi zachwyt każdego, kto tutaj trafił. Zachwyca naturalną przyrodą, zadziwia wielokulturowością, niezwykłymi połączeniami, które zaskakują i budzą refleksję.

Jednym z takich doznań jest współistnienie trzech religii, dwóch kultur. W ilu miejscach na świecie można uczestniczyć w rzymskokatolickiej mszy w… cerkwi?

Czy są w Polsce takie obszary, gdzie wędrując cały dzień przez kilka miejscowości, nie spotka się żadnego budynku mieszkalnego?

Niewiele jest regionów na świecie, a tym bardziej w Europie, gdzie w obrębie 150km (a więc dwie godziny jazdy samochodem) możemy odwiedzić 5 parków narodowych i 17 rezerwatów przyrody. Nagromadzenie tak dużej ilości obszarów chronionych na stosunkowo niewielkiej powierzchni świadczy o wyjątkowych walorach przyrodniczych tej ziemi.

Ten niezwykły region prawie w całości jest chroniony przez europejski system "Natura 2000", co daje szerszą rekomendację, niż lokalny patriotyzm.

Możemy z dumą powiedzieć: dobre, bo gorlickie!

A oto trzydzieści powodów, dla których należy odwiedzić tę magiczną krainę:

 1. Drewniane kościoły, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, w Binarowej i Sękowej.
 2. Magurski Park Narodowy – Ośrodek Edukacyjny wraz z Muzeum w Krempnej.
 3. Karpacka Troja – skansen archeologiczny w Trzcinicy.
 4. Koń Huculski "Dżip Karpat"© – Stadnina Koni Huculskich Gładyszów w Regietowie.
 5. Stygmat magicznej krainy; murowane kapliczki i kamienne krzyże przydrożne.
 6. Parki krajobrazowe – Pasmo Brzanki (Pogórze Ciężkowickie), Jaśliski Park Krajobrazowy (wschodnia część Beskidu Niskiego).
 7. Wychodnie skalne, głazy narzutowe, kamieniołomy – rezerwaty skalne: Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach, rezerwat skalny Kornuty w Beskidzie Niskim.
 8. Pasma Magury Małastowskiej i Wątkowskiej, góry Cergowa i Lackowa w Beskidzie Niskim.
 9. Święte Góry – Jaworzynka, Grzywacka, Liwocz.
 10. Rzeki i dorzecza Ropy i Wisłoki.
 11. Źródła wód mineralnych "Wysowianka" w Wysowej.
 12. Uzdrowiska w Wysowej Zdroju i Wapiennem.
 13. Akweny wodne "Beskidzkie Morza"© w Klimkówce i Krempnej.
 14. Kultura Łemków i Pogórzan.
 15. Biecz, gotycko-renesansowy "Diament Karpat"©.
 16. "W Bogu razem"; Świątynie: Kolegiata Bożego Ciała w Bieczu; Klasztor Ojców Redemptorystów i Sanktuarium NMP w Tuchowie; Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu; Cerkiew prawosławna pw. św. Trójcy w Gorlicach; Bazylika Mniejsza NNMP w Gorlicach; Synagoga w Bobowej.
 17. Ślady obecności świętych patronów: Święta Królowa Jadwiga w Bieczu, Święty Jan z Dukli w Dukli.
 18. "Drewniane Perły"© – drewniane cerkwie, kościoły i inne budynki.
 19. Ośrodki budownictwa ludowego – Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku, Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, Muzeum Pszczelarstwa "Bartnik Sądecki" w Stróżach.
 20. Pałace, dwory i dworki – Pałac Skrzyńskich w Zagórzanach, Pałac Długoszów w Siarach, Dwór Karwacjanów w GorlicachDwór Gładyszów w Szymbarku, Dwór Grojowice w Jaśle.
 21. "Leśne Cmentarze"© – ślady I wojny światowej – Bitwy Gorlickiej.
 22. "Karpacki Trakt Naftowy"©. Dzieło Ignacego Łukasiewicza – pierwszy na świecie aparat destylacyjny "Abedik" i pierwsza lampa naftowa w Gorlicach; pierwsza na świecie rafineria w Ulaszowicach k. Jasła, pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej w Bóbrce. Skanseny przemysłu naftowego w Bóbrce i na Magdalenie w Gorlicach.
 23. Ślady II wojny światowej – bitwy na Przełęczy Dukielskiej w okolicach Dukli, bunkier Hitlera w okolicach Frysztaka (bunkry nad Stępinką).
 24. "Strażnicy pamięci"© – Muzeum Ziemi Bieckiej, Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach, Muzeum Regionalne w Jaśle, Muzeum Narciarstwa w Cieklinie.
 25. "Winnice Karpackie"©.
 26. "Pogórzańskie Paryje"© – kultura wsi pogórzańskiej.
 27. Fasola "Piękny Jaś" – Święto fasoli w Zakliczynie.
 28. "Rdzeń Karpat"© – koronka klockowa z Bobowej, maziarze z  Łosia.
 29. Legendy nie legendy…? "Beskidnicy", "Mary z Paryji".
 30. Pobyt w Domu na Wzgórzu :)

Przedstawiłem Ci kilka zachęt do odwiedzenia tego unikalnego obszaru. Oczywiście nie są to wszystkie argumenty, ale takie które uznałem że, możesz z nich wybrać coś dla siebie. Każdy z tych powodów można dowolnie rozwinąć zależnie od Twoich zainteresowań. Życzę miłego pobytu na Gorlickiej Ziemi.

Pozdrawiamy
Józefa i Bogusław Dętkoś
"Dom na Wzgórzu"