Aktualności

04 lipca 2013

Docenieni przez miedzynarodową społeczność…

 
Wydarzenie o skutkach na najbliższe stulecia. Trzy drewniane cerkwie w zapomnianych przez ludzi miejscowościach nagle zabłysły jak gwiazdy na niebie zabytków.
 
Trzy obiekty sakralne  wydobyto z niebytu i pokazano społeczności światowej jako wartość uniwersalną.
 
Znalazły zasłużone miejsce na światowej liście sakralnych obiektów UNESCO. Decyzja w sprawie wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa tych obiektów zapadła na 37 sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, który odbywa się w Phnom Penh w Kambodży.
 
Obecnie na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znajduje się 14 dóbr z terenów Polski, w tym w powiecie gorlickim jest ich aż pięć, a więc najwięcej w skali całego kraju.
 
Sukces, jakim jest docenienie przez międzynarodową społeczność kościołów cerkwi  pw. Opieki Bogurodzicy w Owczarach, cerkwi św. Paraskiewy w Kwiatoniu, cerkwi św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych (wszystkie są w Małopolsce i powiecie gorlickim) jest również ogromnym wyróżnieniem dla regionu i jego fantastyczną promocją i ogromną nobilitacją.
 
Wymienione cerkwie są najstarszymi, zachowanymi drewnianymi obiektami tego typu na obszarze polskich i ukraińskich Karpat. Pochodzą z końca XV i początku XVI wieku. Jak czytamy w komunikacie
NID(Narodowy Instytut Dziedzictwa), świątynie te stanowią najdoskonalsze osiągnięcia drewnianej architektury cerkiewnej swych czasów, do dziś zdumiewając skomplikowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi.
 
Różnorodność form i typów, doskonałość ciesielskich rozwiązań konstrukcyjnych
oraz odmienność stylistyczna – to właśnie wyróżnia drewniane budownictwo cerkiewne na obszarze polskich i ukraińskich Karpat od drewnianego budownictwa sakralnego pozostałej części Europy.
 
Należy przypomnieć, że  siedem lat temu w naszym regionie wpisano na listę UNESCO
kościół pw. Filipa i Jakuba w Sękowej oraz kościół pw. Michała Archanioła w Binarowej.
 
 
Czy trzeba większej rekomendacji niż wpis  na listę zabytków UNESCO?
 
 
Czy chcesz uczestniczyć w mszy rzymsko-katolickiej w  cerkwi uznanej za perłę kultury światowej?
 
 
Przyjedź. Razem uklękniemy przed ikonostasem,  razem napełnimy serce pokojem, i opowiemy innym,
że można…
 
Projekt i wykonaniewww.tdesigncenter.pl