Regulamin obiektu Dom na Wzgórzu

Serdecznie witamy Państwa w obiekcie Dom na Wzgórzu. Jest nam niezmiernie miło gościć Państwa w naszych progach i oddając do Państwa dyspozycji nasze usługi. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem. Złożona rezerwacja noclegu jest jednoczesną akceptacją niniejszego Regulaminu.

 1. Pokój wynajmowany jest wyłącznie na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 i kończy o godz. 10.00 dnia następnego
 3. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 07.00 dnia następnego
 4. Gość Domu na Wzgórzu zobowiązany jest do okazania właścicielowi dowodu tożsamości przed zameldowaniem lub wypełnienia karty pobytu. W przypadku odmowy, gospodarz ma prawo odmówić zameldowania.
 5. Płatności za pobyt regulowany jest w dniu przyjazdu, przed rozpoczęciem pobytu.
 6. Najmując pokój hotelowy gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 7. Zasady rezerwacji pobytu:
  – Dokonanie rezerwacji możliwe jest  telefoniczne (dotyczy wyłącznie wynajęcia pokoju na jedną dobę),
  – Przy pobytach dłuższych niż jeden dzień należy wysłać zamówienie na pobyt w formie pisemnej, elektronicznej (email) lub sms
  – Osobiście
  Jedynie wpłata zaliczki w wysokości 50% zamówienia na konto bankowe stanowi rezerwację
 1. Koszt pobytu wynosi :
  90 zł pierwsza doba
  80 zł druga doba i następna
  Dzieci do lat 3 nieodpłatnie. Jeśli korzystają z osobnego łóżka 50% ceny

  Przy dłuższym pobycie można negocjować ceny.

 1. Wyżywienie: /Catering/
  – Koszt śniadania wynosi 20,00 zł
  – Koszt obiadu wynosi 30,00 zł
  – Koszt obiadokolacji wynosi 30,00 zł
  – Koszt kolacji wynosi 20,00 zł
 1. Życzenia przedłużenia pobytu należy zgłosić do godziny 10 rano i będzie uwzględniane w miarę dostępności pokoju.
 2. W przypadku chęci skrócenia pobytu, informacja musi zostać zgłoszona u gospodarza do godziny 10:00, w przeciwnym razie kolejną dobę hotelową uznaje się za rozpoczętą.
 3. W przypadku anulacji rezerwacji nie pobieramy opłat jeśli rezerwacja została dokonana najpóźniej na 7 dni przed datą przyjazdu.
 4. Anulację rezerwacji należy dokonać tylko w formie pisemnej email lub sms
 5. Klient, który nie anulował rezerwacji pokrywa koszty pobytu w całości.
 6. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju od godz 10:00 do 22:00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej do pokoju Gościa hotelowego, według cen pełnych, obowiązujących w dniu zakwaterowania.
 7. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 8. Właściciel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu nie uiścił należnych opłat, naruszył regulamin, wyrządził szkodę, zakłócił pobyt innym gościom itp.
 9. Jeśli właściciel poniesie straty z powodu niezrealizowanej rezerwacji, Gość, który tej rezerwacji dokonał może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości do 50% ceny wynajmu tego pokoju przez cały okres rezerwacji.
 10. Meble i dekoracje w pokoju stanowią elementy wyposażenia i nie można ich wynosić na zewnątrz.
 11. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń obiektu wywołane jego działaniem bądź też osób przez niego zaproszonych.
 12. Jeśli Gość podczas swojego pobytu nie zgłasza braków wyposażenia to przy wyjeździe gościa z obiektu gospodarz ma prawo obciążyć gościa za braki w wyposażeniu.
 13. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wyniesionych przez osoby korzystające z usług hotelu regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu.
 14. Bezwzględny ZAKAZ PALENIA TYTONIU w pokojach. W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami odświeżenia pokoju w wysokości 500,00 zł a koszty zostaną automatycznie doliczone do rachunku. Palenie dozwolone jest jedynynie na zewnątrz obiektu.
 15. Zachowanie Gości i osób odwiedzających nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.
 16. Dzieci na terenie obiektu nie mogą pozostawać bez opieki dorosłych.
 17. Na terenie obiektu dopuszcza się obecności zwierząt po uzgodnieniu z właścicielem.
 18. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do dopilnowania aby jego podopieczny nie zachowywał się głośno i nie zakłócał wypoczynku innym gościom.
 19. Właściciel zwierzęcia odpowiedzialny jest materialnie za wszystkie szkody.
 20. Każdorazowo gość opuszczając pokój powinien bezwzględnie zamknąć drzwi i okna i wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne.
 21. Ze względu na bezpieczeństwo przeciw pożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 22. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o niezwłoczne zawiadomienie gospodarza co umożliwi właściwą reakcję i naprawę zaniedbań.
 23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji gospodarz przechowuje te przedmioty przez 3 miesiące.
 24. Przy dłuższym pobycie wymiana pościeli oraz sprzątanie będzie realizowane na życzenie klienta.
 25. Na życzenie gości udzielamy informacji turystycznej oraz związanej z pobytem i podróżą.
 26. Basen odkryty, parking, grill, plac zabaw dla dzieci jest udostępniane bezpłatnie.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług. Życzymy miłego pobytu.

Józefa i Bogusław Dętkoś